loader image
  1. 1. DATOS IDENTIFICATIVOS: De conformidade co deber de información contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, deServizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación recóllense os seguintes datos: a empresa propietaria de creativasgalegas.gal é COMUNIDADE CREATIVA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA, adiante CREATIVAS GALEGAS con CIF número F 01.631.282 e enderezo a estes efectos en Rúa da Caldeirería, 36 Baixo 15703 Santiago de Compostela – A Coruña, con correo electrónico de contacto: ola@creativasgalegas.gal

 

  1. USUARIOS: Acceso e / ou uso deste portal de CREATIVAS GALEGAS atribúe a condición de USUARIO, que acepta, a partir dese acceso e / ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.
  1. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 

 

Responsable

 

 

 

COMUNIDADE CREATIVA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

 

Finalidade

 

 

Xestión da solicitude

 

 

Lexitimación

 

 

Execución de un contrato / prestación de servicios

 

Destinatarios

 

 

Non realiza cesións de datos a terceiros

 

 

Dereitos

 

 

Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade  dos datos aportados, como se indica na información adicional.

 

 

Información Adicional

 

 

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo o seguinte enlace

 

+Info Protección de Datos

 

  

POLITICA DE PRIVACIDADE (II)

+Info Protección de Datos

 

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS
 

Responsable

 

 

¿Quen e o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade:  COMUNIDADE CREATIVA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA – CREATIVAS GALEGAS

Domicilio Social:  Rúa da Caldeirería, 36 Baixo 15703 Santiago de Compostela – A Coruña

 

Teléfono:

E-mail:ola@creativasgalegas.gal

 

Finalidade  

¿Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais?

 

En CREATIVAS GALEGAS tratamos a información que nos facilitan aspersoas interesadas co fin de xestionar o envío da información ou dos productos solicitados.

 

Non realizamos tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfiles

 

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

 

Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado

 

 

Lexitimación  

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuales establecidas con vostede, así como o cumprimento deobrigacións legais que lle son de aplicación a CREATIVAS GALEGAS.

 

Destinatarios  

¿A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?

CREATIVAS GALEGAS non cederá os seus datos a outras empresas, salvo as Administracións públicas a as que sexa obrigado por lei.

 

 

Dereitos

 

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad dos datos aportados,  según o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de DatosPersoais e Garantía de Dereitos Dixitais, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer e anexando copia de documento oficial que o identifique dirixido á dirección arriba indicada ou o correo electrónico ola@creativasgalegas.gal

 

Do mesmo xeito, o interesado pode presentar unha reclamación ante aAutoridade de Control.

 

 

 

En cumprimento dasdisposicións doRegulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e daLei Orgánica 3/2018 sobre Protección de DatosPersoais e Garantía deDereitos Dixitais,informamos ao usuario que os datos persoais que nos proporcione de forma voluntaria, por calquerados nosos medios derecollida de información,incorporaranse aoActividades automatizadas deprocesamento de datos de carácter persoal de COMUNIDADE CREATIVA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA – CREATIVAS GALEGAS, para poder prestar osnosos servizos, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coaactividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son obrigatorios, polo que a omisión destes campos impedirá que o USUARIO gocen dalgún dos servizos e a información ofrecida na web. Os datos contidos nel serán tratados confidencialmente.

CREATIVAS GALEGAScumpre plenamente alexislación vixente sobre protección de datospersoais e coscompromisos deconfidencialidadeinherentes á súa actividade.

CREATIVAS GALEGASadoptou as medidas técnicas necesarias paramanter o nivel deseguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da arte, o seu alteración, perda,tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datosaos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos).

No caso de que o USUARIO proporcione datos persoais, facendo referencia a persoas distintas a el mesmo, o USUARIO debe, previamente á inclusión, informarlles dos contidos desta cláusula, de conformidade có disposto no Regulamento Xeral (UE) Protección de Datos 2016/679, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais.

CREATIVAS GALEGAS como responsable da actividade de tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade dos datos proporcionados, tal e como se establece no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, o O USUARIO pode exercer os dereitos en calquera momento, escribindo unha carta ao domicilio social, achegando unha copia do DNI ou do Pasaporte.

CREATIVAS GALEGAS garante que tódalas comunicacións comerciais dirixidas aos seus clientes cumpran coa normativa vixente.

Polo tanto, de acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e da Lei Xeral deTelecomunicacións 9/2014, informámoslle ao USUARIO que CREATIVAS GALEGAS pode enviarlle por vía electrónica información sobre produtos e servizos de interese aos que dá o seu consentimento

En calquera momento pode revogar esta autorización na dirección de correo electrónico ola@creativasgalegas.gal

0
    0
    Tu carrito
    Tu carrito está vacíoSeguir comprando